marilyn.cz - Web o Marilyn Manson


Zpět na seznam skladeb.

Antichrist Superstar

Postavili si ma vdaka svojej túžbe po pekle
Nemusel som ťa predávať
Odhodil si svoje peniaze
Robíš len to, čo ti povedia
Lútosť o nej práve hovorím
Stiahol som kožu, aby som sa
mohol nakrmiť neúprimnosťou
Lútosť o nej práve hovorím
Koho omylu som výsledkom?
Odtni hlavu
bi ma po chrbte
Som hydra,
tak tu máš svoju hviezdu
Prebodni si prst, je dokonané
Mesiac zatemnil slnce
Anjel roztiahol svoje krídla
Nastal čas krutých vecí

Prišiel ten čas, je to jasné
Náš Antikrist
je každú chvíľu tu
Je dokonané

Antichrist Superstar

you built me up with yourwishing hell
I didn't have to sell you
you threw your money in the pissing well
you do just what they tell you
REPENT, that's what I'm talking about
i shed the skin to
feed the fake
REPENT, that's what I'm talking about
whose mistake am i anyway?
Cut the head off
Grows back hard
I am the hydra
now you'll see your star
prick your finger it is done
the moon has now eclipsed the sun
the angel has spread its wings
the time has come for bitter things

the time has come it is quite clear
our antichrist
is almost here...
it is done

Skladba: Antichrist Superstar
Album: Antichrist Superstar
Rok: 1996
Český název: Antichrist Superstar
Překlad: Veronika
Rok překladu: 2001
Web marilyn.cz byl zrušen k 12.1.2011 na nové adrese marilyn.mpelikan.com je plně funkční archiv.