marilyn.cz - Web o Marilyn Manson


Zpět na seznam skladeb.

Mechanická zvířata

Byly jsme neurofobičtí
a dokonalý
ten den jsme ztratili naše duše
možná jsme ani nebyli moc lidi
když jsme brečeli rezli jsme
a já jsem byl ručním granátem
který nikdy nepřestal explodovat
tys byl automatický a
prázdná jako "o" ve slově god

nikdy u tebe nebudu jednička
nikdy nezachráním svět od tebe
ale oni nikdy nebudou na tebe dost dobrý
nebo dost špatný
nikdy z nich nic nebude
vůbec nic

Ty jsi byla moje mechanická nevěsta
loutka na pozorování
manekýn ponížení
s tváří mrtvé hvězdy
a já jsem byl ručním granátem
který nikdy nepřestal explodovat
tys byl automatický a
prázdná jako "o" ve slově god

nikdy u tebe nebudu jednička
nikdy nezachráním svět od tebe
ale oni nikdy nebudou na tebe dost dobrý
nebo dost špatný
nikdy z nich nic nebude
vůbec nic

tohle jsem nebyl já, já nejsem mechanický
jsem pouze kluk
hrajcího krále sebevrahů

Mechanical Animals (2)

We were neurophobic
And perfect
The day that we lost our souls
Maybe we weren’t so human
If we cry we will rust
And I was a hand grenade
That never stopped exploding
You were automatic and
As hollow as the ‘o’ in god

I am never gonna be the one for you
I am never gonna save the world from you
But they’ll never be good to you
Or bad to you
They’ll never be anything
Anything at all

You were my mechanical bride
Phenobarbidoll
A manniqueen of depression
With the face of a dead star
And I was a hand grenade
That never stopped exploding
You automatic and
As hollow as the ‘o’ in god

I am never gonna be the one for you
I am never gonna save the world from you
But they’ll never be good to you
Or bad to you
They’ll never be anything
Anything at all

This isn’t me I’m not mechanical
I’m just a boy
Playing the suicide king

Skladba: MECHANICAL ANIMALS
Album: Mechanical Animals
Rok: 1998
Český název: MECHANICKÁ ZVÍŘATA
Překlad: Adam
Rok překladu: 2001
Web marilyn.cz byl zrušen k 12.1.2011 na nové adrese marilyn.mpelikan.com je plně funkční archiv.