marilyn.cz - Web o Marilyn Manson


Zpět na seznam skladeb.

Rychlost bolesti

podřízli nás
jako bychom byli květiny
a naše mléko bylo
pohlceno

když to chceš
odchází to rychle
a když to nenávidíš
vždycky ti to připadá nekonečný
hlavně si pamatuj že když si myslíš
že si volný
trhlina ve tvym podělanym srdci jsem já

(myšleno, ne řečeno):
chci zukrutnit rychlost bolesti na další den
chci zukrutnit rychlost bolesti na další den

přeji si abych mohl spát
ale nemůžu ležet na zádech
protože je tam nůž
ode dne kdy jsem tě poznal

když to chceš
odchází to rychle
a když to nenávidíš
vždycky ti to připadá nekonečný
hlavně si pamatuj že když si myslíš
že si volný
trhlina ve tvym podělanym srdci jsem já

(myšleno, ne řečeno):
chci zukrutnit rychlost bolesti na další den
chci zukrutnit rychlost bolesti na další den

lži mi,breč pro mně,vzdej mě
mohl bych
lži se mnou,zemři se mnou,vzdej mne
mohl bych
uchovej navždy všechna tajemství v mrtvích vlasech
uchovej navždy všechna tajemství v mrtvích vlasech
lži mi,breč pro mně,vzdej mě
mohl bych
lži se mnou,zemři se mnou,vzdej mne
mohl bych
douhám že zemřeme držíceje ruku jeden druhému
navždy
douhám že zemřeme držíceje ruku jeden druhému
navždy
douhám že zemřeme držíceje ruku jeden druhému

The Speed of Pain (2)

They slit our throats
Like we were flowers
And our milk has been
Devoured

When you want it
It goes away too fast
Times you hate it
It always seems to last
Just remember when you think
You're free
The crack inside your fucking heart is me

(thought, not spoken):
I wanna outrace the speed of pain for another day
I wanna outrace the speed of pain for another day

I wish I could sleep
But I can't lay on my back
Because there's a knife
For everyday that I've known you

When you want it
It goes away too fast
Times you hate it
It always seems to last
Just remember when you think
You're free
The crack inside your fucking heart is me

(thought, not spoken):
I wanna outrace the speed of pain for another day
I wanna outrace the speed of pain for another day

Lie to me, cry to me, give to me
I would
Lie with me, die with me, give to me
I would
Keep all your secrets wrapped in dead hair always
Keep all your secrets wrapped in dead hair always
Lie to me, cry to me, give to me
I would
Lie with me, die with me, give to me
I would
I hope that we die holding hands
for always
I hope that we die holding hands
for always
I hope that we die holding hands

Skladba: The Speed of Pain
Album: Mechanical Animals
Rok: 1998
Český název: Rychlost bolesti
Překlad: Adam
Rok překladu: 2002
Web marilyn.cz byl zrušen k 12.1.2011 na nové adrese marilyn.mpelikan.com je plně funkční archiv.