marilyn.cz - Web o Marilyn Manson


Zpět na seznam skladeb.

Moje opička

Měl jsem opičku
Pustil jsem jí do přírody a krmil ji perníčkem
Přijela šš a srazila se
s kuk kú opičkou
A teď je moje opička mrtvá
Alespoň tak vypadá, ale nevypadáme tak všichni?
(co jsem stvořil to jsem já, nemůžu existovat napořád)
Měl jsem opičku
Pustil jsem jí do přírody a krmil ji perníčkem
Přijela šš a srazila se
s kuk kú opičkou
A teď je moje opička mrtvá
Ubohá opička
'Udělá tě, zlomí tě, událá tě, zlomí tě...
dej si bacha!
(co jsem stvořil to jsem já, nemůžu existovat napořád)
Sami jsme svý zlí bozi
Psáni s malým gé a s velkými ptáky
Sadističtí a konstantě trpící pomalým umíráním
Měl jsem opičku
Pustil jsem jí do přírody a krmil ji perníčkem
Přijela šš a srazila se
s kuk kú opičkou
A teď je moje opička mrtvá
Arcibiskupův křik konsonace (souladu) je reflexí
Jeho vlastní(ho) disonace (nesouladu) mysli

My Monkey

I had a little monkey
I sent him to the country and I fed him on gingerbread
Along came a choo-choo, knocked my monkey coo-coo
And now my monkey's dead
At least he looks that way, but then again don't we all
(what I make is what I am, I can't be forever)
I had a little a monkey I sent him to the country and I fed him on gingerbread
Along came a choo-choo, knocked my monkey coo-coo
And now my monkey's dead
Poor little monkey
'Make you...break you...make you...break you...lookout'
(what I make is what I am, I can't live forever)
We are our own wicked gods
With little g's and big dicks
Sadistic and constantly inflicting a slow demise
I had a little a monkey I sent him to the country and I fed him on
gingerbread
Along came a choo-choo, knocked my monkey coo-coo
And now my monkey's dead
The primate's scream of consonance is a reflection
Of his own mind's dissonance

Skladba: My Monkey
Album: Portrait Of An American Family
Rok: 1994
Český název: Moje opička
Překlad: Ríša
Rok překladu: 2004
Web marilyn.cz byl zrušen k 12.1.2011 na nové adrese marilyn.mpelikan.com je plně funkční archiv.